Our Vision

Afrikaans

Joshua 24:15 “…choose this day whom you will serve… But as for me and my house, we will serve the Lord.”             Mal 4:6 “And He will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers…”             Ps 68:5-6 “A father to the fatherless, a defender of the widows, is God in His holy habitation. God puts the lonely in families…”             Ps 127:1-3 “Unless the Lord builds the house, they labour in vain who built it… Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb is a reward.”

Vision Photo
Vision Photo

Mighty Families Vision

It is a weekend gathering for the whole family, which sends a prophetic message to the country: We rebuild South Africa with strong families. It is a family festival in God’s presence where:


  • We are strengthened by and anchored in the Word.
  • We worship Jesus Christ in spirit and truth.
  • Children see an example of how we serve God together as families.
  • People are set free by truth and drawn together by love.
  • We see healing taking place before our eyes in our bodies, soul and spirit, and between racial groups, between churches, and between husband, wife and children.


The Vision also includes a continuation plan after the event to impact communities through Bible-based family ministry. The heart is to eventually involve the whole body of Christ in family ministry all over South Africa. Our Ultimate Aim is to see people fall in love with Jesus; to see them burn with passion; to see an unusual hunger for God birthed within every heart. Then we truly become family.Dit is ‘n naweek-byeenkoms vir die hele gesin wat ‘n profetiese boodskap aan die land stuur: We rebuild South Africa with strong families. Dis ‘n gesinsfees in God se teenwoordigheid waar:


  • Ons versterk en geanker word in die Woord.
  • Ons Jesus Christus aanbid in gees en waarheid.
  • Kinders ‘n voorbeeld sien van hoe gesinne saam die Here dien.
  • Mense vrygemaak word deur die waarheid en aangetrek word deur liefde.
  • Genesing voor ons oë sien gebeur in ons liggaam, siel en gees, en tussen rassegroepe, tussen kerke en tussen man, vrou en kinders.


Die Visie sluit ook ‘n opvolgplan ná die byeenkoms in om ‘n impak te maak in gemeenskappe met Bybelgebaseerde gesinsbediening. Die hart is om uiteindelik die hele liggaam van Christus te betrek by bediening van gesinne reg oor Suid-Afrika. Ons einddoelwit is om te sien hoe mense verlief raak op Jesus; dat ons sal brand met passie vir Hom; en om te sien dat 'n besonderse honger gebore word in elke hart. Dan raak ons waarlik familie.Strong Families. Strong Nation.